Parametric eq after effects

Bakpanel SPÄNNINGSMATNING: Det här är ett honuttag för en IEC-nätsladd som ger ström till enheten. Anslut nätsladden till denna kontakt för att ge enheten ström. Utrustningen kan skadas om felaktig nätspänning används. (Se nätspänningsmarkeringen på enheten). Bryt aldrig av jordstiftet på någon utrustning. Den finns där för din säkerhet. Om vägguttaget saknar jord bör en lämplig jordadapter användas och den tredje ledaren jordas korrekt.

80hz – rumble of the bass
100hz – thump of the kick
200hz – bottom of the guitar
250hz – warmth of the vocal
350hz – bang of the snare
400hz – body of the bass
500hz – clang of the high hat
600hz – clang of the cymbals
800hz – ping of ride cymbal
1000hz – meat of the guitar
1200hz – body of the snare
1400hz – meat of the vocal
1600hz – snap of the kick/plectrum on guitar (attack)
2500hz – wires and snap of snare
3000hz – presence of the vocal
4000hz – ring of ride cymbal/top end of bass guitar
6000hz – sizzle of the high hat
7000hz – sizzle of the cymbals
8000hz – top end of the kick
9000hz – brightness on snare and cymbals
10000hz – brightness on vocal
12000hz – air on vocal
14000hz – air on cymbals

Parametric eq after effects

parametric eq after effects

Media:

parametric eq after effectsparametric eq after effectsparametric eq after effectsparametric eq after effectsparametric eq after effects

http://buy-steroids.org